2018-05-25 00:01

RODO


Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest FHU „ELMETAR” s.c.. z siedzibą w Tarnowie ul. Hodowlana 5.

2. W sprawach związanych z RODO można się skontaktować pod adresem ul. Hodowlana 5

33-100 Tarnów, adresem mailowym elmetar@interia.pl  lub telefonicznie 14 6230648.

 

3. Państwa dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu i adresu poczty mailowej zostały pozyskane za pomocą: naszej strony internetowej, wysłania do nas korespondencji mailowej, papierowej lub w skutek bezpośredniego kontaktu telefonicznego.

4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do wykonania umowy lub podjęcia działań do jej zawarcia. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednej lub większej liczbie stosownie do określonych celów, w których została wyrażona zgoda, to jest w szczególności celów marketingowych (maile i telefony) i informacyjnych (newsletter), podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit b , art. 6 ust.1lit c oraz art. 6 ust 1 lit f RODO).

5. Pozyskane od Państwa dane osobowe mogą być udostępniane tylko uprawnionym organom np. Urząd Skarbowy , Sąd , Policja , itp.

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat.

7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych.

8. Z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych, bez podania przyczyny. Są Państwa uprawnieni do wniesienia sprzeciwu, gdy dane wykorzystywane są do celów marketingu bezpośredniego.

9. W dowolnym momencie mają Państwo prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy.

11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, a jeżeli zostało podane w celu zawarcia umowy, jest warunkiem jej zawarcia.

12. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.