Narzędzia

 

Narzędzia dzielimy według przeznaczenia:

  • nazywane od rodzaju obróbki: np. tokarskie , frezerskie ;
  • nazywane od profesji użytkownika: np. ślusarskie,  szewskie , stolarskie , budowlane;
  • nazywane od rodzaju obrabianego materiału: np. do metalu (stali), do drewna;
  • nazywane od sposobu obróbki: np. skrawające ;  do obróbki plastycznej, ścierne.

Specjalną grupę stanowią narzędzia pomiarowe