Nakrętki z uchem

    Wymiary

DIN 582

C 15

M6 – M80